Press "Enter" to skip to content

Musik på recept

Kort beskrivelse

Har musik en helbredende effekt? Og har musik en gavnlig virkning på vores intelligens, trivsel og mentale sundhed? Peter Vuust giver i dette foredrag et overblik over de seneste års forskning i sammenhængen mellem musik og intelligens, sundhed og trivsel. Han fortæller bl.a. om musiks virkning på vores smerteopfattelse og om hvorfor Parkinson-patienter har letter ved at bevæge sig til musik.

 

Lang beskrivelse

Har musik en helbredende effekt? Har musik en gavnlig virkning på vores intelligens, trivsel og mentale sundhed?

I de seneste år har en århundredegammel debat om, hvordan musik påvirker vores krop og sind, fået fornyet energi. Det skyldes nye forskningsresultater fra hjerneforskere rundt om i verden, en stigende anvendelse af musik i klinisk sammenhæng og ny viden om sammenhængen mellem musik og intelligens.

F.eks. vakte den amerikanske forsker Frances Rauscher furore, da hun i 1993 publicerede en artikel om den såkaldte Mozart-effekt i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature: efter at have hørt musik af Mozart klarede en gruppe amerikanske collegestuderende sig bedre i en intelligenstest end andre grupper af studerende, der havde siddet i stilhed eller lyttet til afslapningsmusik.

Peter Vuust fortæller i dette foredrag bl.a. om Mozart-effekten og giver et overblik over de seneste tyve års forskning i sammenhængen mellem musik og intelligens, sundhed og trivsel. Foredraget præsenterer ny viden om musik og musikalsk trænings effekt på intelligens, motorik, smerteopfattelse, sindstilstand og søvn. Peter Vuust fokuserer desuden på den øgede brug af musik i klinisk sammenhæng, med udgangspunkt i en ny hvidbog om emnet, udgivet af hans forskergruppe Music In The Brain på Aarhus Universitet:

  • Vi kan konstatere, at musik virker på vores opfattelse af smerte. Musik nedsætter f.eks. smertefølelsen og øger fysisk bevægelighed hos fibromyalgi-patienter
  • Musik har en positiv effekt på personer med autisme
  • Tilsyneladende har Parkinson-patienter lettere ved at bevæge sig til musik end uden
  • Forskere bruger trommesæt til genoptræning af halvsidigt lammede efter et slagtilfælde
  • Med et Cochlear-implantat kan man gøre døve hørende. Der forskes nu i at anvende musik som del af genoptræningen efter en Cochlear-operation

Peter Vuust præsenterer et kritisk, forskningsbaseret perspektiv på anvendelsen af musik i en klinisk sammenhæng: På hvilke områder har musikken en reel virkning, og hvor god er evidensen?

I et bredere perspektiv er det alment anerkendt, at musik generelt har en positiv virkning på sundhed og trivsel. Undersøgelser viser f.eks., at musik kan reducere stress og øge effekten af fysisk træning. Desuden kan musik medvirke til at opretholde god motorik, velbefindende og åndsfriskhed hos ældre.

Alt i alt åbner den nyeste forskning spændende perspektiver for forståelsen af sammenhængen mellem musik, sundhed, intelligens og trivsel og for anvendelsen af musik i klinisk sammenhæng. Musik er på mange områder et effektivt og fleksibelt supplement til traditionel medicinsk behandling og har en række fordele: den er billig i brug, kan tilpasses den individuelle patient og har ingen sideeffekter. I disse år ændrer sundhedssystemets holdning til musik sig derfor gradvist fra et ”nice to have” til et ”need to have”. I dette foredrag tegner Peter Vuust de store linjer for samspillet mellem musik og sundhed. Han fortæller både om de anvendelsesområder, hvor vi allerede har sikker viden om musiks positive effekt, og om de områder, hvor der stadig er behov for mere forskning.

Comments are closed.