Press "Enter" to skip to content

Om at øve sig

Kort beskrivelse

Øvelse gør mester. Alle ved, at man skal øve sig i lang tid for at blive rigtig dygtig til noget. Og man skal bruge meget mere tid – tusindvis af timer – hvis man skal være en mester på sit felt. De færreste ved imidlertid, hvordan man tilrettelægger sin øvning, så man får størst muligt udbytte af sine anstrengelser. Det handler dette foredrag om: hvordan man øver sig – i at øve sig.

 

Lang beskrivelse

Øvelse gør mester. Alle ved, at man skal øve sig i lang tid for at blive rigtig dygtig til noget. Og man skal bruge meget mere tid – tusindvis af timer – hvis man skal være en mester på sit felt. De færreste ved imidlertid, hvordan man tilrettelægger sin øvning, så man får størst muligt udbytte af sine anstrengelser. Det er hvad dette foredrag handler om: hvordan man øver sig – i at øve sig.

Peter Vuust er jazzmusiker, hjerneforsker, maratonløber og golfspiller. I dette foredrag fortæller han om optimale trænings- og øvestrategier. Peter Vuust trækker på sine erfaringer som musiker, musikpædagog, forsker og sportsudøver på højt niveau. Fra hjerneforskningen henter han viden om, hvad der sker med hjernen når musikere øver sig, og fra idrætsforskningen henter han viden om øveteknikker og tidsforbrug. Desuden præsenterer han undersøgelser af musikstuderende og musikskoleelever, der klart viser, at jo flere timer eleverne øver sig, jo bedre bliver de. Her er forældrenes opbakning, økonomiske status og musikalske baggrund underordnet. Det er timerne med instrumentet, der tæller.

I foredraget præsenterer Peter Vuust en række principper for den optimale øvning:

  • Øv det du ikke kan, frem for det du kan. Det er fristende at øve det du allerede en god til. Det giver en kortsigtet succesoplevelse, men på lang sigt skal du fokusere på dine ”ømme punkter” og forsøge at forbedre dem. En sidegevinst ved denne strategi er, at du generelt styrker din psyke, når du direkte tackler det du har sværest ved.
  • Lav en plan – og følg den. Sæt præcise rammer for din øvning, både tidspunkt på dagen, varighed og indhold. Vælg f.eks. fire øvelser og spil dem slavisk og uden at stille spørgsmål i en periode.
  • ”imitate – assimilate – innovate” er et af jazztrompetisten Clark Terrys øveprincipper. Det går ud på, at der skal være en balance mellem øvelser, der sigter på at efterligne hvad andre gør, og øvelser, der træner dig i at improvisere og skabe noget nyt. Eller sagt på en anden måde: der skal være en balance mellem tekniske øvelser og øvelser, der sigter mod at udvikle dit musikalske sprog.
  • Helhed og detalje. Øvningen skal veksle mellem et snævert fokus på korte passager og tekniske udfordringer på den ene side, og på den anden side musikstykket i sin helhed.

Til sidst i foredraget fortæller Peter Vuust om nogle af de fremtidsperspektiver, som den nyeste hjerneforskning åbner for musikeres øvning. Om nogle år vil vi ved hjælp af nye hjernescanningsteknikker sandsynligvis kunne udvikle neuro-pædagogiske metoder til at opdage styrker og svagheder hos den enkelte musikstuderende. Forskere arbejder f.eks. allerede nu med videnskabeligt baserede øvestrategier, hvor man monitorerer sin egen hjerneaktivitet mens man øver sig. Man eksperimenterer også med mental øvning, dvs. at øve uden instrument, men blot forestille sig at man har sit instrument i hånden.

Comments are closed.