Press "Enter" to skip to content

MasseEksperiment 2016 (danish)

En national undersøgelse af musikalske hørefærdigheder hos børn og unge skal nu give forskerne vigtig ny viden om, hvordan musik påvirker og ændrer hjernen.

I undersøgelsen ved navn MasseEksperiment 2016 deltager godt 30.000 skole- og gymnasieelever fra 450 skoler i hele Danmark, som med individuelle tests skal bidrage videnskabeligt til at vise, om gode musikalske hørefærdigheder hænger sammen med god hukommelse.

MasseEksperimentet er Danmarks største skoleeksperiment, og er en del af den landsdækkende Naturvidenskabsfestival, der afvikles hvert år i uge 39. Undersøgelsen om musikkens indvirkning på hjernen er udviklet i samarbejde med forskere på Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet/Det Jyske Musikkonservatorium med professor Peter Vuust i spidsen:

”MasseEksperimentet vil give os ny værdifuld viden om, hvad der sker i hjernen, når man lytter til eller spiller musik. Det er ikke påvist, at musik forbedrer intelligensen, men noget tyder på, at aktiv musikudøvelse kan have betydning for vores arbejdshukommelse, altså vores evne til at fastholde og håndtere information. Musik er måske vejen til bedre læring i skolerne”, siger han.

 

Deltager i musikquiz

Det er første gang, de musikalske hørefærdigheder undersøges hos børn og unge. Eleverne, som er fra 0. klasse – til 3.g leverer data ved at deltage i en musikquiz, hvor de skal vise deres evne til at høre forskel på små variationer i rytmer og melodier. Dernæst skal de afprøve deres hukommelse i en test, hvor de skal huske talkombinationer på op til 8 tal.

Eleverne vil også blive spurgt om deres køn, hvor de kommer fra, hvor meget musik, de lytter til og om de selv spiller eller synger. Svarene giver et billede af børn og unges forhold til musik, hvad der påvirker deres musikalske hørefærdigheder, og om det for eksempel giver samme kompetencer at lytte til musik som at udføre musik selv.

Efterfølgende kan eleverne downloade en app, hvor de gennem fem forskellige spil kan træne deres musikalske evner og derefter gennemgå en ny husketest.

”Dermed kan vi se, om hukommelsen forbedres ved at lytte til musik. Vi tror, det oftest vil være sådan, at hvis man er god til at skelne noder, rytmer og harmonier, vil man også have gode færdigheder på andre områder. Undersøgelsen vil give os svar på, om man kan lære at huske bedre ved at træne de musikalske færdigheder,” siger Peter Vuust.

Musik er i forvejen en stor del af børnenes og de unges dagligdag. Danske undersøgelser viser, at 70 % af børn i Danmark lytter til musik dagligt, hvoraf 20 % lytter mere end en time om dagen.

 

Forskning i egen hverdag

Programleder for Naturvidenskabsfestival, Estrid Brandorff, siger at MasseEksperimentet har utrolig stor værdi, når interessen for naturvidenskab skal vækkes hos eleverne:

”Vi ved, at naturvidenskab begejstrer hos børn og unge, når undervisningen er virkelighedsorienteret, problemorienteret og opleves relevant for eleverne selv. Det oplever eleverne netop i MasseEksperimentet, hvor de ved at udføre eksperimenter bidrager til at skabe værdifulde forskningsresultater, som også har betydning for deres egen hverdag.”

MasseEksperimentet foregår over tre uger med start mandag d. 26. septemberNår svarene foreligger, vil forskerne på Center for Music in the Brain samle og analysere de mange data og herefter samle og offentliggøre de generelle tendenser.

Resultaterne af undersøgelsen offentliggøres i november 2016.
MasseEksperimentet er sponsoreret af Industriens Fond.

Læs mere om det her.

2 Comments

 1. Jan Ivan Hansen Jan Ivan Hansen September 30, 2016

  Det lyder vældig interessant og jeg er som gymnasielære og underviser i kemi, biologi og ikke mindst hukommelsesteknik/mnemoteknik meget interesseret i tiltag, som er med til at øge fokus på den enorm betydning som opmærksomhed og hukommelse har for vores evne til at lære.

  Men jeg tænker bare – hvorfor gå efter åen efter vand? Det jeg skriver i det følgende skal ikke misforstås. Jeg har intet imod musik eller at eleverne får mere musik i skolen, og det er da kun positivt, hvis musik også viser sig at bidrage til, at eleverne klarer sig bedre i skolen, men…..

  Det er klart dokumenteret, at disciplin, arbejdsro, flid og opmærksomhed er afgørende forudsætninger for at du kan lære noget som helst. Derfor – skab de forudsætninger i skolen, som fordrer disse ting. Konkretiseret: Eleverne kan ikke lære en bønne, når deres mobiler bimler og bamler med notifikationer og de har gang i sociale medier, computerspil og film på deres digitale gadgets hver gang læreren vender ryggen til. Det er ikke raketvidenskab.
  – OG der findes effektive hukommelsesteknikker og studieteknikker som har en dokumenteret effekt. Lær eleverne disse værktøjer. Hent vand direkte fra åen! Fx anbefaler professor John Hattie at eleverne undervises i husketeknik, da det har en klar og positiv effekt på deres evne til at lære.

  Hvordan hukommelsen fungerer og hvordan mnemoteknik udnytter dette og med fordel kan bruges til at lære at huske i skolefag (og i princippet alt muligt andet) – kan man læse om i min og Ole G. Terneys bog, som snart udkommer.

  M.v.h. Jan Ivan Hansen
  Cand.scient. i biologi, kemi.
  Gymnasielærer og mnemotekniklærer
  e-mail: jan_ivan@hansen.mail.dk
  tlf. 29729342

 2. Karin Winther Karin Winther November 7, 2016

  Jeg vil gerne have resultatet af undersøgelsen på mailen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *