Press "Enter" to skip to content

Nature Reviews Neuroscience

DJM’s forskningsprofessor Peter Vuust og hans team ved Center for Music in the Brain har gennemgået de seneste 20 års forskning i musik og hjernen. Her laver de en ny syntese af, hvordan musik kan bruges som en afgørende nøgle til at forstå, hvordan hjernen helt fundamentalt fungerer som en ”forventningsmaskine’, der optimerer vores chancer for at overleve. Resultatet er netop blevet offentliggjort i det førende internationale tidsskrift Nature Reviews Neuroscience.

En fremherskende teori om hvordan hjernen fungerer er bygget på ideen om, at hjernen skaber forventninger, som løbende bliver sammenholdt med, hvad der rent faktisk sker i omgivelserne. Men denne teori har vist sig svær at teste grundigt.

Musik har den enestående egenskab, at den i højere grad end noget andet sanseindtryk benytter forventninger til at påvirke menneskelig adfærd og følelser. Når vi eksempelvis hører de fire første toner i Beethoven’s skæbnesymfoni: ”da-da-da-daah”, så skabes der med det samme forventninger, der både virker foruroligende men også gør os nysgerrige efter at lytte videre. Artiklen i Nature Reviews Neuroscience viser, hvordan vi ved hjælp af hjerneforskning i musik kan frembringe afgørende ny viden om, hvordan menneskehjernen fungerer.

Professor Peter Vuust siger: ”Vi har arbejdet længe på denne nye syntese af musik- og hjerneforskning, som giver os en bedre forståelse af hjernens fundamentale principper, og hvorfor vi overhovedet har musik. På sigt vil forskningen have stor betydning for musikalsk læring og vil kunne bidrage til nye måder, vi kan anvende musik på til gavn for fx patienter med Parkinson’s sygdom, søvnproblemer og i forbindelse med lindring af smerter.”

Se artiklen i Nature Reviews Neuroscience.

Danmarks Grundforskningsfonds Center for Music in the Brain er et samarbejde mellem Det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Universitet. Centret er p.t. det største forskningscenter i verden, som kombinerer musik med hjerneforskning.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *